ဗိုလ်ချုပ်များ

သမိုင်း

သရဖူ

3.4
အခန်းကြီး 82 ဇူလိုင်လ 19, 2021
အခန်းကြီး 81 ဇူလိုင်လ 19, 2021

ဂေါရန်

0
၇၄ [END] ဇြန္လ 26, 2021
51 ဇြန္လ 26, 2021

ဂေါсу (The Master)

0
208 ဇြန္လ 26, 2021
207 ဇြန္လ 26, 2021

ညပန်းချီဆရာ

4.7
အခန်း 44 END season1 ဇန်နဝါရီလ 16, 2021
အခန်းကြီး 43 ဇန်နဝါရီလ 16, 2021

King's Maker

4.7
အခန်းကြီး 3 ဒီဇင်ဘာလတွင် 23, 2020
အခန်းကြီး 2 ဒီဇင်ဘာလတွင် 23, 2020
Show ကိုခလုတ်
ခလုတ် Hide